GDPR och Informationssäkerhet

25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Den är till för att bland annat skydda dig och andras personuppgifter. Lagen ersätter nuvarande personuppgiftslagen PuL. Vad är egentligen en personuppgift? Personuppgifter är all slags information som...

Lägg till kontakter i ett inlägg

Lägg till en kopplad kontakt direkt i texten i ett inlägg. Visa en kontakt Visa bara kontakten för Jonas Hjalmarsson, men ta dölj bilden. [kontakt kontaktnamn=”jonas-hjalmarsson” bild=0] Visa kontakter från en kategori Visa alla kontakter som finns under...

Byta artikelrubrik

Ibland behöver man byta namn på en artikel. Det vet alla hur man gör men något som ofta glöms bort är att man även måste ändra Permalänken. Permalänken visas under fältet för artikelns rubrik. Ändra Permalänk 1. Öppna upp en artikel i redigeringsläge 2. Klicka på...

Ladda upp och infoga bild

Så här lägger du till en bild: Ställ markören där du vill infoga bilden (du kan även flytta bilden senare genom att dra och släppa).Klicka på Lägg till media.Se till att bilden inte redan finns i Mediabiblioteket. (om den finns där så kan du hoppa över steg 4)Ladda...

Infoga bildgalleri

Du infogar ett bildgalleri på liknande sätt som du infogar annan media. Börja med att klicka på knappen Lägg till media.Ladda upp bilder eller använd redan befintliga, kolla tidigare inlägg hur du gör det.Markera de bilder du vill ha genom att Ctrl-klicka.Välj sedan...