Hur fungerar röstbrevlådan i Trio User appversionen?

På sidan Röstbrevlåda i menyn längst ner kan du lyssna av och hantera meddelanden i din röstbrevlåda. Meddelandena visas på tre olika flikar: Hur spelar jag upp ett meddelande? Ställ dig på meddelande du vill spela upp Svep åt vänster Tryck på den gröna ikonen Spela...

Hur hänvisar jag min telefon i Trio User appversionen?

För att göra en ny hänvisning trycker du på Hänvisningar i den nedre listen Välj hänvisningsorsak  Välj den Starttid och Sluttid som ska gälla för hänvisningen  Under Övriga inställningar kan du välja om telefonen ska vara öppen eller stängd under hänvisningen....

Hur lägger jag till en favorit i Trio User appversionen?

Tryck på den gröna cirkeln med ett plus i nere till höger på startsidan. En ruta med inställningar för den nya favoriten kommer då att visas Välj Inställningar och tryck på Skapa favorit längst ner när du är klar Hur ändrar jag en favorit? Tryck på de tre punkterna...