Hur fungerar röstbrevlådan?

Hur lyssnar jag av min röstbrevlåda?  Ring 889 99. Slå din personliga kod (ditt anknytningsnummer om du inte bytt koden) och tryck # Om det finns meddelanden så kommer du till avlyssningsmenyn där du kan lyssna av dina meddelanden. Medan du lyssnar kan du trycka på: 4...

Hur fungerar röstbrevlådan i Trio User webbversionen?

På sidan Röstbrevlåda i menyn till vänster kan du lyssna av och hantera meddelanden i din röstbrevlåda. Meddelandena visas på tre olika flikar: Hur spelar jag upp ett meddelande? Ställ dig på meddelande du vill spela upp Tryck på den gröna ikonen Spela upp Hur laddar...

Hur fungerar röstbrevlådan i Trio User appversionen?

På sidan Röstbrevlåda i menyn längst ner kan du lyssna av och hantera meddelanden i din röstbrevlåda. Meddelandena visas på tre olika flikar: Hur spelar jag upp ett meddelande? Ställ dig på meddelande du vill spela upp Svep åt vänster Tryck på den gröna ikonen Spela...

Hur hänvisar jag min telefon via den automatiska telefonisten?

OBS! En hänvisning kan bara göras eller ändras från din anknytning eller från din mobiltelefon. Hänvisa telefonen Ring den röststyrda telefonisten på 400 01 och säg hänvisning efter att telefonisten frågar efter vem du vill ringa.    Därefter säger du frånvaroorsaken...