Vad är SITHS-kort / tjänstelegitimation?

SITHS-kort är en tjänstelegitimation som är bärare av elektroniska ID-handlingar (SITHS-certifikat och Telia e-legitimation). Det är själva SITHS-certifikatet på kortet som gör att det kallas för ett SITHS-kort. SITHS-certifikatet bevisar att du är anställd på...

Hur ändra jag min återställningskontakt?

Återställningskontakt och tvåstegsinloggning – detta ställer du in så att du kan använda Office 365 i tjänstemobilen och utanför kommunens nätverk, och du kan återställa ditt lösenord. Första gången du loggar in med ditt konto får du ställa in detta för att komma...