Låt aldrig konton som kräver inloggning i ditt arbete vara tillgängliga för andra

Informationen du kommer åt med din inloggning är personlig. Det är bara du som har ansvar för och ska ha access till den. Så här skyddar du dina jobbkonton från obehöriga: Lämna aldrig ut lösenord till konton du använder i jobbet, inte ens till en kollegaLås alltid...