Välj en sida

Ska du mejla till många – hemlig kopia

Använd funktionen ”hemlig kopia” när du skickar mejl till större grupper som till exempel ”aktuella login” eller ”skolpersonal alla skolor”. Varför ska jag använda hemlig kopia och hur gör jag? Om du använder ”hemlig kopia” när du skickar mejl till större grupper...