Skapa en listruta i Excel

Du kan hjälpa folk att arbeta mer effektivt i kalkylblad med listrutor i celler där de kan välja text från en förifylld lista som du skapar. Se länken nedan med en kort film och en tydlig instruktion om hur du gör....

Ska du mejla till många – hemlig kopia

Använd funktionen ”hemlig kopia” när du skickar mejl till större grupper som till exempel ”aktuella login” eller ”skolpersonal alla skolor”. Varför ska jag använda hemlig kopia och hur gör jag? Om du använder ”hemlig kopia” när du skickar mejl till större grupper...