Skapa en listruta i Excel

Du kan hjälpa folk att arbeta mer effektivt i kalkylblad med listrutor i celler där de kan välja text från en förifylld lista som du skapar. Se länken nedan med en kort film och en tydlig instruktion om hur du gör....

Hur redigerar flera personer i samma dokument?

När man delar ett dokument som ligger i Teams eller Onedrive så kan man vara flera inne samtidigt i dokumentet och läsa och ändra. När flera personer är inne samtidigt i ett dokument så ser man vad den andra gör genom den lilla färgade ”flaggan” (röd i...