Välj en sida

Skapa en listruta i Excel

Du kan hjälpa folk att arbeta mer effektivt i kalkylblad med listrutor i celler där de kan välja text från en förifylld lista som du skapar. Se länken nedan med en kort film och en tydlig instruktion om hur du gör....

Skapa ett Teams-möte via e-post

Du skapar en inbjudan till ett Teams möte direkt i Outlook genom att klicka på Nya objekt > Teams-möte.   Alternativt så kan du i en befintlig mötesinbjudan klicka på knappen Teams-möte så läggs en Teams-länk till i...

Vem kan se filerna som sparas i Teams?

Dokument som lagras under filer i Teams kan visas av alla som har tillgång till Teamet. Om det är ett organisationsteam så bestäms det av vilka som ingår i den gruppen från personalsystemet, om det är ett samarbetsteam så bestäms det av den som äger teamet. Men filer...

Hur redigerar flera personer i samma dokument?

När man delar ett dokument som ligger i Teams eller Onedrive så kan man vara flera inne samtidigt i dokumentet och läsa och ändra. När flera personer är inne samtidigt i ett dokument så ser man vad den andra gör genom den lilla färgade “flaggan” (röd i...