Hur ska vi presentera oss?

Tänk på att skriva en tydlig presentationstext där det klart framgår vem som är avsändare. Berätta också när bevakning finns på kontot för att svara på frågor och kommentarer. På kommunens centrala Facebook-sida finns en text om vilka regler som gäller för sidan....