Hur du signerar digitalt med Visma Addo

Visma Addo är en tjänst för att kunna signera avtal och dokument digitalt. Tjänsten är tänkt att minska handläggningstiden, underlätta vid distansarbete samt skapa en bättre hantering av våra signerade avtal. Gå in på https://www.vismaaddo.net/WebAdmin/#/logon för att...