Låt aldrig konton som kräver inloggning i ditt arbete vara tillgängliga för andra

Informationen du kommer åt med din inloggning är personlig. Det är bara du som har ansvar för och ska ha access till den. Så här skyddar du dina jobbkonton från obehöriga: Lämna aldrig ut lösenord till konton du använder i jobbet, inte ens till en kollegaLås alltid...

Problem med skärmdelning i Teams på iPad.

För kännedom så verkar det funka med denna workaround om inte skärmdelning på iPad fungerar, dvs svart skärm. Den som ska dela stänger av sin kameraDen som ska dela börja dela skrivbord eller fönsterDen som ska dela startar sin kamera Vänta några sekunder mellan...