Att skriva för webben

You are here:
← Tillbaka

Vårt språk ska vara tydligt, begripligt och anpassat till dem som ska läsa det vi skriver.

Tänk på dessa punkter när du skriver din text:

  • Det viktigaste ska komma först i texten.
  • Korta ner texten så att bara det viktigaste är med.
  • Tilltala läsaren med ”du”.
  • Använd gärna punktlistor när det är lämpligt.
  • Använd ett vardagligt språk utan för långa meningar.
  • Om du måste använda krångliga och svåra ord, förklara vad de betyder.
  • Använd mellanrubriker för att dela upp texten i olika delar.
  • Låt gärna en kollega läsa texten och komma med synpunkter.