Använd rätt format på dina rubriker

You are here:
← Tillbaka

Formatera inte rubriker genom att markera med fetstil, kursivt eller understruket. Det ser kanske tydligt ut för de som ser, men de som använder tekniska hjälpmedel kan inte se att det är en rubrik. Inte heller sökmotorer tolkar det som rubrik, vilket försämrar sökbarheten.

Så här gör du – tänk på detta

När du strukturerar sidorna på din webbplats ska du ge varje sida en egen trädstruktur, med varsin huvudrubrik, H1. Den här rubriken ska du ägna mycket omsorg. Det är inte bara dina besökare som ska lockas att läsa vidare, även sökmotorer lägger stor vikt vid huvudrubriken i sin värdering av sidan. Sidans namn blir alltid H1 automatiskt.

Huvudrubrik är alltid en H1

  • En underrubrik till en (H1) ska alltid vara en (H2).
  • Under Stycke hittar du rubrikerna, använd Rubrik 2= H2, inte stycke och Bold (fet).
  • Behöver du ytterligare en nivå av underrubriker så ska du använda Rubrik 3= H3