How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Medieinnehåll kan vara bilder och filmer. Det viktigaste du måste tänka på är om du har rätt att till använda dem.

Medieinnehåll som du har rätt att använda:

  • Material du själv gjort, som egna foton
  • Material du har samtycke till att använda
  • Material där ägaren tillåter fri användning
  • Material du köpt licens för att använda fritt

På internet finns flera webbplatser med bilder och filmer du kan vända fritt och gratis, exempelvis:


Hur fungerar det med samtycke?

När personers ansikte och identitet syns i en bild eller film kan du också behöva ett skriftligt samtycke. För barn måste du ha samtycke från båda föräldrarna.

En identitet syns när det går att förstå vem personen är, exempelvis via namn, kön, utseende eller omgivning.

Utgå från att du alltid behöver ett skriftligt samtycke, om du inte helt säkert vet att personen på bilden/filmen har gett det.

Om du inte har ett skriftligt samtycke får du inte ta bilder eller spela in filmer. Du får heller inte visa bilder och filmer som saknar samtycke.

Varje förvaltning har egna rutiner för hur samtycke samlas in, ta kontakt med din närmaste chef för mer information.