How Can We Help?

You are here:
← Tillbaka

Hultsfreds kommun accepterar inte någon form av kränkande särbehandling. Att bemöta varandra med respekt ska vara självklart i allt arbete och i alla relationer.

Om du eller någon annan utsätts:

  • Meddela klart och tydligt att agerandet är oacceptabelt
  • Notera det som inträffat (ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen m.m.)
  • Informera om det inträffade så fort som möjligt till närmaste chef eller chefens chef
  • Du kan också ta kontakt med skyddsombud eller fackligt ombud

Sök efter mer information via Backstage, eller läs här.