Acceptera aldrig hot och hat i din arbetsroll

You are here:
← Tillbaka

Hultsfreds kommun ska vara en säker och trygg arbetsplats för alla anställda.

Om du blir utsatt för hot och eller våld i anknytning till ditt arbete, ska du göra såhär:

  1. Vid behov tillkalla hjälp via 112 eller 114 14
  2. Notera det som inträffat (ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen m.m.)
  3. Meddela genast din närmaste chef om händelsen
  4. Du kan också ta kontakt med skyddsombud eller fackligt ombud
  5. Skriv tillbudsrapport
  6. Skriv arbetsskadeanmälan om du blivit skadad

Sök efter mer information om rutiner vid hot, våld och kris via Backstage, eller läs här.